راهنمای ساخت
راهنمای ساخت نانسی

تصاویر مربوط به نسخه شماره 3 پازل سه بعدی نانسی است.

توجه داشته باشید که تفاوت نسخه 1 و 3 در تعداد قطعات می باشد و در سایز و ماکت نهایی تغییری ایحاد نشده است.

error: Content is protected !!

Main Menu