راهنمای ساخت
راهنمای ساخت

تصاویر مربوط به نسخه شماره 2 پازل سه بعدی یوشی است.

توجه داشته باشید که تفاوت هر دو نسخه در تعداد قطعات می باشد و در سایز و ماکت نهایی تغییری ایحاد نشده است.

[sgdg path=”Pic instraction/Yushi”]

error: Content is protected !!

Main Menu