پازل سه بعدی فوندو در دو مدل فیزیکی و آماده چسباندن عرضه شده است. 

تعداد قطعات در هر مدل متفاوت میباشد، بنابر این در این صفحه هر دو راهنمای ساخت برای پازل های “فیزیکی” و “آماده چسباندن!” قرار داده شده است.

راهنمای ساخت پازل "فیزیکی".

راهنمای ساخت
راهنمای ساخت خفاش
راهنمای ساخت خفاش

راهنمای ساخت پازل "آماده چسباندن!".

پازل سه بعدی اریگا
پازل سه بعدی اریگا
پازل سه بعدی اریگا
error: Content is protected !!

Main Menu