راهنمای ساخت

پازل سه بعدی قلب ( جعبه ) در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش اول: 14 برگ و 58 قطعه (کد کالا 140 و 141)

ویرایش دوم: 11 برگ و 22 قطعه (کد کالا 142 و 143)

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول - کد 140 و 141

راهنمای ساخت قلب جعبه
راهنمای ساخت قلب جعبه
راهنمای ساخت قلب جعبه

ویرایش دوم- کد 142 و 143

قلب

 

error: Content is protected !!

Main Menu