راهنمای ساخت

پازل سه بعدی ماسک صورت ماروواک در دو ویرایش منتشر شده است.

ویرایش اول (مربوط به فایل دانلودی): 7 برگ و 41 قطعه

ویرایش دوم (نسخه فیزیکی): 7 برگ و 28 قطعه

لطفا به شماره ویرایش که در بارکد (بارکد در تمام صفحه ها چاپ شده است) چاپ شده دقت فرمایید.

توجه داشته باشید که پازل ساخته شده نهایی در هر دو ویرایش دقیقا به یک شکل و ابعاد میباشد.

ویرایش اول ( فایل دانلودی)

راهنمای ساخت ماسک ماروواک
راهنمای ساخت ماسک ماروواک

ویرایش دوم ( نسخه فیزیکی )

راهنمای ساخت ماروواک-ویرایش2
راهنمای ساخت ماروواک-ویرایش2
error: Content is protected !!

Main Menu