نیکه ساموتراس

نیکه ساموتراس

مجسمه پیروزی بالدار ساموتراس

نیکه ساموتراس

مجسمه پیروزی بالدار ساموتراس نه فقط برای بزرگداشت الهه پیروزی، نایکی، بلکه برای بزرگداشت پیروزی در جنگی دریایی ساخته شده و بر فراز یک صخره قرار گرفته بود تا همگان شاهد قدرت بی نظیرش باشند.

پویایی و حرکت، به نحوی استادانه و چشم نواز در این تندیس خودنمایی می کند. نایکی با بالهای باز خود، از آسمان بر روی کشتی در حال حرکت فرود آمده و همچون سروی تنومند در برابر باد خشن و تندی که از مقابل و از سمت جزیره ساموتراس بر او می وزد، با صلابت ایستاده است.

پارچه حریر نازک خیسی که به بدن نایکی چسبیده و همچنین بال های گشوده اش، به مسجمه پویایی و حس حرکت خاصی بخشیده است و حس پیروزی و افتخار را القا می کند.

مجسمه پیروزی بالدار ساموتراس یا مجسمه نایکی ساموتراس (نایکی نام یونانی الهه پیروزی است) بدون شک یکی از برجسته ترین گنجینه های موزه لوور و با شکوه ترین اثر متعلق به دوران یونان هلنی در این موزه می باشد.

مهسا کاشانی

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!

Main Menu