تینکر و عکاس

پازل سه بعدی مقوایی تینکر

جغدها شب ها چیزایی میبینن که شاید ما یه خوبی نبینیم. دلیلش هم خیلی واضحه، چون کل شب رو بیدارن. تینکر هم اون شب بیدار بود. همون شبی که یه نفر توی جنگل گم شده بود و دنبال راه نجات بود. بوته های بلند و تیزی بدنش رو اذیت میکرد ولی از سرعتش برای پیدا کردن راه نجات کم نمیکرد.

کمی بعد تینکر دیگه نتونست اون مرد رو ببینه و بوته زار دوباره توی سکوت عمیقی فرو رفت ولی چند دقیقه بعد دوباره صدای خش خش برگ ها به گوشش خورد اما مشخص بود که مرد دنبال راه فرار نبوده. بله درست فهمیده بود، مرد با یک دوربین در حال عکاسی از استپ بود. قبلا شما رو با استپ، ببر پرقدرت اریگا آشنا کرده بودم. همه چیز داشت برای تینکر جالب میشد و با دقت بهشون نگاه میرد . وقتی که مرد داشت خودشو پشت یه درخت پنهان میکرد تا از استپ عکس بگیره، چشمش به تینکر افتاد. با یه لبخند سریع دوربینش رو آورد بالا و یه عکس زیبا از تینکر سرزمین اریگا گرفت. شما هم الان دارید عکس گرفته شده عکاس رو از تینکر میبینید. خیلی زیباست مگه نه؟

تینکر ( جغد )
تینکر ( جغد )

دیدگاهتان را بنویسید

error: Content is protected !!

Main Menu